Strop gęstożebrowany Teriva 4.0/1

1. INFORMACJE OGÓLNE
Projektowany Strop 4.0/1 jest monolityczno-prefabrykowanym stropem gęstożebrowym, belkowo-pustakowym. Strop ten składa się z kratownicowych belek stropowych, pustaków betonowych lub z betonu lekkiego na kruszywie keramzytowym lub POLLYTAG oraz betonu układanego na budowie.

Strop 4.0/1 przeznaczony jest zarówno dla budownictwa mieszkaniowego jak i budownictwa użyteczności publicznej o wysokości konstrukcyjnej stropu 24 cm oraz obciążeniem charakterystycznym równomiernie rozłożone ponad ciężar własny konstrukcji 4,0 kN/m2.

Odporność ogniowa stropu 4.0/1 przy wykończeniu dolnej powierzchni tynkiem cementowo-wapiennym o grubości nie mniejszej niż 10mm wynosi REI 60. Wyższą odporność ogniową stropu 4.0/1 można uzyskać stosując — zgodnie z Instrukcją ITB Nr 409/2005 Projektowanie elementów żelbetowych i murowych z uwagi na odporność ogniową.

Izolacyjność akustyczna stropu 4.0/1, w zależności od jego zastosowania, powinna spełniać wymagania określone w normie PN-B-02151-03:1999. W celu spełniania tych wymagań w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym należy przyjmować odpowiednie rozwiązania podłóg jak i stropów gęsto żebrowych o zbliżonej masie 1 m2 stropu według Instrukcji ITB Nr 394/2014.

Zasady doboru podłóg z uwagi na izolacyjność od dźwięków uderzeniowych stropów masywnych. Izolacyjność cieplna stropu 4.0/1, bez warstw wykończeniowych (od góry i od dołu), określona oporem cieplnym wynosi 0,37 m2K/W.

2. Pustak stropowy keramzytowy
Kształt i wymiar pustaków 4.0/1 określone są na rysunku. Pustaki wytworzone są z betonu lekkiego z kruszywa keramzytowego zgodnie z PN-EN 13055-1.
Na jednej palecie znajduje się 60 pustaków. W każdej jest 25% pustaka deklowanego, czyli jedna paleta zawiera 45 pustaki przelotowe i 15 pustaków deklowanych.

3. Belka stropowa Teriva 4.0/1
Belka stropowa 4.0/1 składa się z betonowej stopki o przekroju 40×120 mm z betonu klasy B30 według PN-B-88-06250 lub C25/30 według PN-EN 206-1:2003 i zatopionego w niej pasa dolnego przestrzennej kratownicy stalowej. Masa belek jest nie większa niż 17 kg/mb. Posiadamy belki o rozpiętości od 1,80m do 7,20m ze stopniowaniem co 30cm. Długość oparcia belki na podporze stałej (ścianie lub podciągu) nie może być mniejsza niż 80mm.

Podpory montażowe należy stosować w rozstawie nie większym niż 2,0m, tzn.:

  • rozpiętość stropu < 4,0m – 1 podpora
  • rozpiętość stropu 4,0m < I < 6,0m – 2 podpory
  • rozpiętość stropu 6,0m < I < 7,2m – 4 podpory