oczko wodne w ogrodzie

Drugi nabór od 22.03.2021 r. do wyczerpania środków

Rządowy program “Moja Woda” jest realizowany od 2020 roku i wdrażany będzie do 2024 roku. Nabór wniosków trwać będzie do końca maja 2024 r., o ile wcześniej nie zostanie rozdysponowana pula środków finansowych. Okres klasyfikowania kosztów będzie trwał do końca czerwca 2024 roku. Dofinansowanie w formie dotacji, na nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji, wchodzących w skład przedsięwzięcia na kwotę do 5000 zł na jedno przedsięwzięcie.

Celem programu “Moja Woda” jest zmniejszanie deficytów wody. Działaniem programu jest więc ochrona zasobów wody, wykorzystywanie wód opadowych i roztopowych oraz zwiększanie retencji wody na działkach przy domach jednorodzinnych. Oczko wodne jest doskonałym przykładem na zagospodarowanie wód opadowych.

Dotację mogę otrzymać właściciele i współwłaściciele domu jednorodzinnego, którzy zbudują oczka wodne na posesji. Program “Moja Woda” ma sfinalizować 20000 instalacji przydomowej retencji, która w konsekwencji pozwoli na odciążenie kanalizacji deszczowej i rowów odwadniających, minimalizując ryzyko podtopień w wyniku na przykład gwałtownej nawałnicy, co pozwoli na trzymanie 1 mln m³ wody rocznie w miejscu opadu wody.

Dofinansowanie będzie udzielane na zakup, montaż lub wymianę:

 • części i elementów do nawadniania – w tym pomp do oczek wodnych oraz filtrów do oczek wodnych,
 • części i elementów do nawadniania – w tym pomp do oczek wodnych oraz filtrów do oczek wodnych,
 • form do oczka wodnego oraz folii i klejów do oczek wodnych,
 • oświetleń oczka wodnego,
 • odkurzaczy do oczka wodnego, które ułatwiają utrzymanie czystości w dużych zbiornikach.

Program nie określa, jakie pompy mają być użyte do oczka, dlatego wybrać można pompy solarne, pompy powietrzne lub pompy fontannowe. Do kosztów związanych z budową przydomowej sadzawki, zaliczyć także można preparaty do oczka wodnego, akcesoria do oczek wodnych (na przykład kosze na rośliny czy podbieraki do roślin, ułatwiające utrzymywanie wody w sadzawce w czystości) oraz wszelkie ozdoby do oczek wodnych- o ile kwota przeznaczona na ich zakup nie przewyższa kosztów budowy instalacji.

 • Aby otrzymać dotację z programu popularyzującego oczka wodne, należy spełnić poniższe warunki:
  zbiornik musi zachować trwałość minimum przez 3 lata od czasu otrzymania dofinansowania,
 • materiały użyte do budowy oczka wodnego muszą być dopuszczone do stosowania na polskim rynku, a realizacja programu przez beneficjenta ma odbywać się zgodnie z obowiązującym prawem,
 • dotacja nie zostanie udzielona, jeśli oczko było finansowane z innych środków publicznych,
 • gromadzenie wody opadowej nie może być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej i prawa konkurencji. Warunek ten dotyczy także działalności rolniczej.

Aby móc otrzymać dotację, zbiornik musi spełniać określone wymogi pojemności pod względem metrów sześciennych:

 • zbiornik retencyjny podziemny zamknięty – minimum 2 m³,
 • zbiornik retencyjny nadziemny otwarty – minimum 2 m³,
 • zbiornik retencyjny nadziemny zamknięty – minimum 1 m³.