Dostarczany beton produkowany jest wg obowiązujących wymogów, czego potwierdzeniem są otrzymane Deklaracje Zgodności z Polską Normą oraz świadectwa jakości.