NADPROŻA ŻELBETOWE L19/9:

Kontakt: Marcin Pasoń 607100057

Nadproża żelbetowe prefabrykowane L19/9 przeznaczone są do realizacji nadproży nad otworami obciążonymi stropem jak i nieobciążonymi stropem. Długości modularne belek nadprożowych wynoszą od 0,90m do 3,60m w odstopniowaniu co 0,30m.

Nadproża od długości od 0,90m do 2,70m przeznaczone do stosowania w ścianach obciążonych stropami i oznaczone symbolem "OS" np. L19/9 – OS/2,7m, natomiast nadproża od 3,00m do 3,60m stosuje się wyłącznie w ścianach samonośnych i osłonowych (nie obciążonych stropami) i oznaczamy je symbolem „O” np. L19/9 – O/3,6m.

Belki nadprożowe należy wykonywać z betonu zwykłego klasy nie niższej niż C 20/25 (B25), odpowiadającej wymaganiom PN-EN 206-1:2003. Uziarnienie kruszywa nie może przekraczać 10 mm.

Do zbrojenia belek należy stosować druty i pręty ze stali klasy AIIIN, (np. St3S-b-500, St3SY-b-500).

Minimalna długość oparcia belek i maksymalne szerokości przekrywanego otworu wynosi:

  • 90 mm - w przypadku oparcia na murze wykonanym z elementów ceramicznych,silikatowych lub z betonu kruszywowego,
  • 120 mm - w przypadku oparcia na murze wykonanym z bloczków z autoklawizowanego betonu komórkowego.